Contact en Info

 

Info@dogchoice.nl

K.v.K. nummer : 71628932

BTW nummer : NL001846545B81

IBAN  NL27SNSB0706225244

 

Marie-Jose van den Bergh   06-15598903

Boven Boukoul 42 

6071AC  Swalmen

 

Wil je nieuws ontvangen over cursussen, lezingen en workshops laat het even weten.

 

Contact formulier

 

Training en Coaching Locatie

Inschrijfformulier
       Algemene voorwaarden Dog  Choice

 

 1. Dog Choice verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door een brede kennis op Kynologisch gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing;
 2. Het advies en begeleiding die  u krijgt in de lessen cursussen en workshops leiden niet tot aansprakelijkheid van Dog Choice.                              De bezitter / eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden;
 3. Dog Choice kan geen garantie geven op de uitkomst van de lessen, cursus  en workshop.  Dog Choice heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting;
 4. Bij uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht;
 5. Dog Choice behoudt zich ten alle tijden het recht voor cliënten te weigeren;
 6. Alle door Dog Choice schriftelijk of mondeling gegeven adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de cliënt verstrekt;
 7. Indien door ziekte van  een Dog Choice medewerker een les moet worden verzet zijn hier geen kosten aan verbonden;
 8. Lessen, cursussen en workshops dient men de betaling uiterlijk 1 maand voor aanvang van de les, cursus of workshop te voldoen. Is de betaling dan niet binnen dan vervalt de reservering en worden er mensen van de reservelijst benaderd;
 9. Dog Choice verplicht zich dat u de informatie die bij uw lessen hoort op tijd krijgt;
 10. Cliënten kunnen tot 3 maanden na de laatste les nog gebruik maken kosteloos vragen te stellen die betrekking hebben op de les, cursus en workshop die ze gevolgd hebben. Bij voorkeur per mail;
 11. In geval van ziekte van een instructeur of andere gevallen van overmacht kunnen lessen worden verplaatst. Dit zal meestal in overleg met de cursisten gebeuren. Verplaatsing van lessen geeft de cursist geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
 12. Bij aanvang van de eerste les dient u het inentingsbewijs bij zich te hebben, titer bepaling is ook toegestaan.
 13. Uw hond waar u mee naar de cursus, les of workshop komt dient volledig ingeënt te zijn voor zijn leeftijd. Bij de titer bepaling  moet duidelijk zijn dat de hond voldoende antistoffen heeft. 
 14. Kennelhoest enting is bij Dog Choice niet verplicht, mocht uw hond kennelhoest hebben dan mag de hond niet naar de les komen.
 15. Een hond die niet volledig is ingeënt of niet voldoende antistoffen (bij titer bepaling) heeft wordt niet toegelaten tot de training.
 16. Is uw hond ziek of loops neem ruim voor de les contact op met de instructeur.
 17. Zorg dat je als cursist op tijd aanwezig bent, 10 min. voor aanvang van de les.
 18. Bij verhindering  dient de cursist zich tijdig af te melden, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les. Bij geen afmelding wordt dit als 2 gemiste lessen geteld.
 19. Heeft u meer dan 2 lessen gemist dan krijgt u geen certificaat en kunt u niet door naar de vervolg cursus.
 20. Op het terrein waar de trainingen van Dog Choice worden gegeven dienen de honden aangelijnd te zijn.
 21. Houd ook voldoende afstand tussen de honden, minimaal 3 meter of meer. Dit zorgt voor rust en zo kan uw hond beter leren.
 22. De cursist dient deugdelijk gekleed te zijn voor de training met de hond en het weer.
 23. Het is toegestaan dat andere personen mee komen naar de cursus, wel op risico van de cursist.

Privacy verklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dog Choice hondentraining & coaching kan persoons gegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Dog Choice, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier of contactformulier op de website aan Dog Choice verstrekt.

Dog Choice hondentraining & coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens hond(en)

Waarom Dog Choice hondentraining de gegevens nodig heeft

Dog Choice verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dog Choice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uitvoeren van een met u overeengekomen lesplan.

Hoe lang Dog Choice hondentraining & coaching de gegevens bewaart

Dog Choice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met uw tot stand is gekomen.

Delen met anderen

Dog Choice hondentraining & coaching verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met uw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dog Choice hondentraining & coaching worden algemene bezoeken bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek- en klikgedrag op de website meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.dogchoice.nl. Dog Choice gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Dog Choice hondentraining & coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertensies van Dog Choice bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dog Choice te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. Dog Choice hondentraining heeft hier geen invloed op. Dog Choice heeft geen Google geen toestemming gegeven om via Dog Choice hondentraining & coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dogchoice.nl. Dog Choice hondentraining & coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Zolang u echter bij Dog Choice de cursus volgt kunnen wij de gegevens niet verwijderen.

 

Dog Choice hondentraining & coaching is als volgt te bereiken:

Correspondentie adres:

Boven Boukoul 42

6071 AC Swalmen

Telefoon: 06-15598903

E-mailadres: info@dogchoice.nl