Algemene voorwaarden Dog  Choice

 

 1. Dog Choice verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door een brede kennis op Kynologisch gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing;
 2. Het advies en begeleiding die  u krijgt in de lessen cursussen en workshops leiden niet tot aansprakelijkheid van Dog Choice.                              De bezitter / eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden;
 3. Dog Choice kan geen garantie geven op de uitkomst van de lessen, cursus  en workshop.  Dog Choice heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting;
 4. Bij uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht;
 5. Dog Choice behoudt zich ten alle tijden het recht voor cliënten te weigeren;
 6. Alle door Dog Choice schriftelijk of mondeling gegeven adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de cliënt verstrekt;
 7. Indien door ziekte van  een Dog Choice medewerker een les moet worden verzet zijn hier geen kosten aan verbonden;
 8. Lessen, cursussen en workshops dient men de betaling uiterlijk 1 maand voor aanvang van de les, cursus of workshop te voldoen. Is de betaling dan niet binnen dan vervalt de reservering en worden er mensen van de reservelijst benaderd;
 9. Dog Choice is niet verplicht om cursus of les geld terug te boeken.
 10. Dog Choice verplicht zich dat u de informatie die bij uw lessen hoort op tijd krijgt;
 11. Cliënten kunnen tot 3 maanden na de laatste les nog gebruik maken kosteloos vragen te stellen die betrekking hebben op de les, cursus en workshop die ze gevolgd hebben. Bij voorkeur per mail;
 12. In geval van ziekte van een instructeur of andere gevallen van overmacht kunnen lessen worden verplaatst. Dit zal meestal in overleg met de cursisten gebeuren. Verplaatsing van lessen geeft de cursist geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
 13. Bij aanvang van de eerste les dient u het inentingsbewijs bij zich te hebben, titer bepaling is ook toegestaan.
 14. Uw hond waar u mee naar de cursus, les of workshop komt dient volledig ingeënt te zijn voor zijn leeftijd. Bij de titer bepaling  moet duidelijk zijn dat de hond voldoende antistoffen heeft. 
 15. Kennelhoest enting is bij Dog Choice niet verplicht, mocht uw hond kennelhoest hebben dan mag de hond niet naar de les komen.
 16. Een hond die niet volledig is ingeënt of niet voldoende antistoffen (bij titer bepaling) heeft wordt niet toegelaten tot de training.
 17. Is uw hond ziek of loops neem ruim voor de les contact op met de instructeur.
 18. Zorg dat je als cursist op tijd aanwezig bent, 10 min. voor aanvang van de les.
 19. Bij verhindering  dient de cursist zich tijdig af te melden, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les. Bij geen afmelding wordt dit als 2 gemiste lessen geteld.
 20. Heeft u meer dan 2 lessen gemist dan krijgt u geen certificaat en kunt u niet door naar de vervolg cursus.
 21. Op het terrein waar de trainingen van Dog Choice worden gegeven dienen de honden aangelijnd te zijn.
 22. Houd ook voldoende afstand tussen de honden, minimaal 3 meter of meer. Dit zorgt voor rust en zo kan uw hond beter leren.
 23. De cursist dient deugdelijk gekleed te zijn voor de training met de hond en het weer.
 24. Het is toegestaan dat andere personen mee komen naar de cursus, wel op risico van de cursist.